• Vinnvård och Vårdanalys seminarium i Almedalen om patientsäkerhet

    Se filmen

  • Change Day 2015 - Tillsammans kan vi göra skillnad

    Se filmen

  • Kiku Pukk Härenstam - Patientsäkerhet 1 - Reciliens

    Läs mer

Senaste nytt

Paul Batalden i ny artikel om samverkan inom vård och omsorg

Samproduktionen inom vården mellan patient och läkare är ämnet som tas upp i den senaste artikeln Paul Batalden medverkat i. Läs mer

Den första doktorandkursen inom interaktiv aktionsorienterad forskning på initiativ av Vinnvård

Under hösten 2015 genomförs den första doktorandkursen inom interaktiv aktionsorienterad forskning med fokus på dess ursprung, vetenskapliga grunder, epistemologier, metoder och slutsatser. Läs mer

De som gått vidare i den tredje fasen i ansökningsprocessen för Vinnvård Fellows finns ute nu

Den andra utlysningen av fyra nya fellows går in i den sista fasen. Läs mer

Är det dags med en nollvision inom vården och omsorgen?

Under Almedalen deltog ledande beslutsfattare i Vinnvårds och Vårdanalys seminarium om patientsäkerhet och om en nollvision inom vården. Läs mer