• Måste svensk vård och omsorg förbättras?

    Se filmen

  • Se mer om Ulrica von Thiele Schwarz

    Se filmen

  • Se mer om Andreas Hellström

    Läs mer

Senaste nytt

Fellow Elin Larsson deltar i den 8:e nätverksmötet inom global och migrationsrelaterad reproduktiv hälsa.

Årets tema är "SRHR utan gränser - Forskning om kvinnor i krigs/katastrofområden samt migranter i Europa." Läs mer

Fellow Anna Sarkadi håller föreläsningar under majmånad

Under maj månad håller Fellow Anna föreläsningar för barnhälsovård i Halmstad och Uppsala. Läs mer

Lär dig mer om "Den nya ronden"

Du som vill läsa mer om Ronden och hur det går till kan följa den här länken. Den nya ronden är även ett gott exempel som sprider sig, se filmen på Ringla här. Läs mer

Fellow Anna Sarkadi i möte om "Jämlik hälsa"

Svensk Socialmedicinsk förening och Svenska Läkaresällskapet anordnar ett möte med tema "Jämlik hälsa – vad krävs för att nå från evidens till politik och praktik?" Läs mer