Vinnvård - forskning för ständiga förbättringar!
För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med patienter, brukare, praktiker och beslutsfattare vågar pröva och ompröva i vardagen.

  • Vinnvård Fellow - Ulrica von Thiele Schwarz - adhere and adapt, att balansera de olika behoven

    Se filmen

  • Paul Batalden - Vad är Improvement science och varför behöver vi det?

    Läs mer

  • Måste svensk vård och omsorg förbättras?

    Se filmen

Senaste nytt

Nu kan du skicka in ditt abstract till Utvecklingskraft

Alla exempel, stora som små är välkomna. Sista inlämningsdag för ditt abstract är torsdagen den 18 december 2014. I januari 2015 får de som skickat in svar på huruvida de blivit antagna. Läs mer

Forte ny part i Vinnvård

Forskningsprogrammet Vinnvård har från och med 1 november en ny part, Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. - I och med att stöd till innovativ och praktiknära forskning med fokus på nyttiggörande redan ingår i Fortes uppdrag är det helt naturligt för oss att både gå in som part och ta över administrationen av Vinnvård, säger Ewa Ställdal, generaldirektör Forte. Läs mer

Ulrica von Thiele Schwarz projekt "Sustainability amid ongoing change" beviljad projektmedel från Forte

Ulrica von Thiele Schwarz Vinnvård fellow, har tilldelats projektmedel från Forte för perioden 2015-2018, som huvudsökande, för projektet "Sustainability amid ongoing change: Illuminating the adaptation and adherence dilemma in the evidence-to-practice pathway." Läs mer

Change Day Sverige – att våga tro att det jag gör har betydelse!

Ett år har gått sedan Sverige gick med i den internationella rörelsen Change Day. Change Day handlar om att motivera och inspirera de som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg, patienter och anhöriga att tillsammans förändra och förbättra. Läs mer