Vinnvård - forskning för ständiga förbättringar!
För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med patienter, brukare, praktiker och beslutsfattare vågar pröva och ompröva i vardagen.

  • Kiku Pukk Härenstam - Patientsäkerhet 1 - Reciliens

    Läs mer

  • Change Day 2015 - Tillsammans kan vi göra skillnad

    Se filmen

  • Måste svensk vård och omsorg förbättras?

    Se filmen

Senaste nytt

Kiku Pukk Härenstam på Patientsäkerhetsdagen 2015

Kiku, Vinnvård fellow, var med via tre filmer på seminarium tillsammans med Marion Lindh och Mirjam Ekstedh. Filmerna med Kiku handlar om resiliens, kultur och standardiseringar. Läs mer

Internationella anhörigkonferensen 3-6 sept 2015 i Göteborg

Den 3 - 6 september arrangerar Anhörigas riksförbund, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Carers UK den Internationella anhörigkonferensen i Göteborg. Konferensen vänder sig bland annat till de som erbjuder vård- och omsorgstjänster eller är intresserad i vård, omsorg och anhörigfrågor, beslutsfattare, praktiker, forskare och politiker. Läs mer

Seminarie: Improvement Science - What is it and how might we pursue it?

Torsdagen den 15 januari deltog Vinnvård Fellows i ett seminarium om: Improvement Science - What is it and how might we pursue it? Läs mer

Digital nätverk tar tillvara på patienters erfarenheter

Peter Margolis, MD, PhD, är professor i pediatrik och chef för forskning vid James M. Anderson Center for Health System Excellence vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center gästade Sverige under första veckan i december. Hans arbete omfattar studier och tillämpning av kvalitetsförbättringsmetoder inom primär och specialistvården. Läs mer