• Vinnvård och Vårdanalys seminarium i Almedalen om patientsäkerhet

    Se filmen

  • Change Day 2015 - Tillsammans kan vi göra skillnad

    Se filmen

  • Kiku Pukk Härenstam - Patientsäkerhet 1 - Reciliens

    Läs mer

Senaste nytt

De som gått vidare i den tredje fasen i ansökningsprocessen för Vinnvård Fellows finns ute nu

Den andra utlysningen av fyra nya fellows går in i den sista fasen. Läs mer

Är det dags med en nollvision inom vården och omsorgen?

Under Almedalen deltog ledande beslutsfattare i Vinnvårds och Vårdanalys seminarium om patientsäkerhet och om en nollvision inom vården. Läs mer

Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

Vinnvård och Vårdanalys bjuder in till ett seminarium om patientsäkerhet. Varje år skadas och dör tusentals personer av undvikbara vårdskador inom hälso- och sjukvården. En nollvision för den här typen av vårdskador borde vara det enda rätta för att öka patientsäkerheten, eller? Läs mer

Seminarium: What are we trying to figure out? a starting point for a joint exploration of how this challenges can be managed.

Laura Levinton, Ulrica von Thiele Schwarz samt Paul Batalden höll under gårdagen ett seminarium om mätningar och utvärderingar inom kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvården. Läs mer