Vinnvård - forskning för ständiga förbättringar!
För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med patienter, brukare, praktiker och beslutsfattare vågar pröva och ompröva i vardagen.

  • Vinnvård Fellow - Karin Pukk Härenstam - skapa säker vård!

    Se filmen

  • Bill Lucas - varför är det viktigt att satsa på ett fellowship-program inom Improvement Science?

    Läs mer

  • Måste svensk vård och omsorg förbättras?

    Se filmen

Senaste nytt

Karin "Kiku" Pukk Härenstam på Helseplans seminarium om Mätning och styrning

Karin "Kiku" Pukk Härenstam på Helseplans seminarium om Mätning och styrning Läs mer

Förmaksflimmer behandlas för lite

Svenska landsting undanhåller patienter med förmaksflimmer – rytmrubbning i hjärtat – en effektiv behandling med blodförtunnande läkemedel, skriver hjärtläkarna Mårten Rosenqvist, Leif Friberg, Jonas Oldgren och Lars Wallentin. Läs mer

Almedalen: Vill du prata om hur vi kan förbättra vården och omsorgen och öka interaktionen mellan forskning och praktik?

Vinnvård kommer även i år att finnas på plats i Almedalen även om vi inte arrangerar några egna evenemang. Vi träffar gärna dig som är intresserad av förbättringar inom vård och omsorg och om hur ökad interaktion mellan forskning och praktik kan vara en del av detta. Läs mer

Förbättringsresa till Storbritannien

Under två dagar besökte Vinnvård Fellows Manchester, Sheffield och Salford. Under besöket träffade vi flera verksamheter och personer som arbetar med att ständigt förbättra vården i Storbritannien. Läs mer