• Vilka egenskaper/vanor behöver ledare i vården utveckla?

    Se filmen

  • Traumatiserade ensamkommande flyktingbarn i akut behov av hjälp

    Se filmen

  • Vinnvård Fellows skapar bryggor mellan forskning, praktik och utveckling

    Se filmen

Senaste nytt

Välkommen på författarkväll 25 oktober om boken "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar"

Ulrica von Thiele Schwarz har tillsammans med kollegan Henna Hasson skrivit boken "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar" som vänder sig till dig som är studerande eller yrkesverksam inom såväl vård, omsorg som skola. Även du som forskar, tar beslut om eller utarbetar rekommendationer kring evidensbaserade insatser kan få förslag och verktyg för att hantera dilemmat kring följsamhet och anpassningar. Läs mer

"Meeting the improvement challenge with curiosity, courage and co-production"

Välkomna till Kristina Areskoug Josefssons docentföreläsning den 28 september Läs mer

Ny artikel om säkert teamarbete på barnoperation!

Kiku Pukk Härenstam står som en av författarna till artikeln "Safer paediatric surgical teams: A 5-year evaluation of crew resource management implementation and outcomes" i International Journal for Quality in Health Care. Läs mer

"Vi behöver utrymme för att utöva förändringsarbete i vardagen"

Det råder ingen brist på förbättringsidéer inom den svenska sjukvården, men det saknas reflektionsutrymme och resurser för att driva dem. Det konstaterar Anna Sarkadi, professor, specialistläkare i socialmedicin på Akademiska barnsjukhuset och Vinnvård fellow i tidningen KvalitetsVård. Läs mer