Vinnvård - forskning för ständiga förbättringar!
För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med patienter, brukare, praktiker och beslutsfattare vågar pröva och ompröva i vardagen.

  • Vinnvård Fellow - Karin Pukk Härenstam - skapa säker vård!

    Se filmen

  • Bill Lucas - varför är det viktigt att satsa på ett fellowship-program inom Improvement Science?

    Läs mer

  • Måste svensk vård och omsorg förbättras?

    Se filmen

Senaste nytt

Sista anmälningsdag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice närmar sig

Den 5 september är den sista anmälningsdagen för att lämna in ditt bidrag till Nordic Conference on Implementation of Evidence-Based Practice. Läs mer

Skicka in dina förslag till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen!

Den 20-21 januari hålls den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen. Goda exempel som tydligt visar hur kvalitetsregister används för att förbättra vården sökes. Läs mer

Anders Anell utsedd till årets kommunalekonom

Kommunalekonomernas förening delade igår ut priset Årets kommunalekonom vid föreningens möte i Malmö. Anders Anell, professor i sjukvårdens organisation och ekonomistyrning vid Lunds universitet, mottog priset. Patientinflytande är det ämne som intresserar honom mest. Läs mer

Karin "Kiku" Pukk Härenstam på Helseplans seminarium om Mätning och styrning

Karin "Kiku" Pukk Härenstam på Helseplans seminarium om Mätning och styrning Läs mer