• Utlysning av fyra nya Vinnvård Fellows

    Se filmen

  • Change Day 2015 - Tillsammans kan vi göra skillnad

    Se filmen

  • Kiku Pukk Härenstam - Patientsäkerhet 1 - Reciliens

    Läs mer

Senaste nytt

Byte av lokal för Almedalseminarium

Vinnvård och Vårdanalys seminarium "Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar - är vi nöjda med det?" har bytt lokaler till S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, lokal Fysiken. Läs mer

Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

Vinnvård och Vårdanalys bjuder in till ett seminarium om patientsäkerhet. Varje år skadas och dör tusentals personer av undvikbara vårdskador inom hälso- och sjukvården. En nollvision för den här typen av vårdskador borde vara det enda rätta för att öka patientsäkerheten, eller? Läs mer

Seminarium: What are we trying to figure out? a starting point for a joint exploration of how this challenges can be managed.

Laura Levinton, Ulrica von Thiele Schwarz samt Paul Batalden höll under gårdagen ett seminarium om mätningar och utvärderingar inom kvalitetsförbättring inom hälso- och sjukvården. Läs mer

27 kvalificerade personer har sökt till Vinnvård Fellows

Den 3 juni stängde utlysningen av medel inom programmet Vinnvård Fellows. Nu påbörjas arbetet med att bedöma de 27 ansökningarna i tre steg. Först ut är en svensk bedömargrupp. Läs mer