• Traumatiserade ensamkommande flyktingbarn i akut behov av hjälp

    Se filmen

  • Vinnvård Fellows skapar bryggor mellan forskning, praktik och utveckling

    Se filmen

  • Vinnvård Fellows are the future leaders of Improvement research

    Se filmen

Senaste nytt

"Registerbaserade förbättringsnätverk bör ersätta nuvarande nationella kvalitetsregister."

Martin Rejler med flera skriver i Läkartidningen om registerbaserade förbättringsnätverk. Läs mer

Forskningsresultat kring barns utveckling

Vinnvård Fellow Anna Sarkadi har fortsatt att sprida kunskap om barns utveckling, barn och föräldraskap och om de barn som har kommit till Sverige de senaste åren ifrån olika oroshärdar. Läs mer

Inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Den 29 maj kommer Carole Lannon och Peter Margolis med exempel från svenska kvalitetsregister till Jönköping - du är välkommen att delta! Läs mer

4,4 miljoner från Familjen Kamprads Stiftelse till två Vinnvård Fellows

Kiku Pukk Härenstam och Ulrica von Thiele Schwarz har fått medel för att forska på "Hur kan e-hälsa bidra till ökad effektivitet genom förändrad interaktion mellan vårdgivare och patienter?" Läs mer