Vinnvård - forskning för ständiga förbättringar!
För att lyckas med att förbättra vården och omsorgen krävs det att forskare tillsammans med patienter, brukare, praktiker och beslutsfattare vågar pröva och ompröva i vardagen.

  • Ulrica von Thiele Schwarz - att balansera de olika behoven

    Se filmen

  • Paul Batalden - Vad är Improvement science och varför behöver vi det?

    Läs mer

  • Måste svensk vård och omsorg förbättras?

    Se filmen

Senaste nytt

Internationella anhörigkonferensen 3-6 sept 2015 i Göteborg

Den 3 - 6 september arrangerar Anhörigas riksförbund, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Carers UK den Internationella anhörigkonferensen i Göteborg. Konferensen vänder sig bland annat till de som erbjuder vård- och omsorgstjänster eller är intresserad i vård, omsorg och anhörigfrågor, beslutsfattare, praktiker, forskare och politiker. Läs mer

Seminarie: Improvement Science - What is it and how might we pursue it?

Torsdagen den 15 januari deltog Vinnvård Fellows i ett seminarium om: Improvement Science - What is it and how might we pursue it? Läs mer

Digital nätverk tar tillvara på patienters erfarenheter

Peter Margolis, MD, PhD, är professor i pediatrik och chef för forskning vid James M. Anderson Center for Health System Excellence vid Cincinnati Children’s Hospital Medical Center gästade Sverige under första veckan i december. Hans arbete omfattar studier och tillämpning av kvalitetsförbättringsmetoder inom primär och specialistvården. Läs mer

Nu kan du skicka in ditt abstract till Utvecklingskraft

Alla exempel, stora som små är välkomna. Sista inlämningsdag för ditt abstract är torsdagen den 18 december 2014. I januari 2015 får de som skickat in svar på huruvida de blivit antagna. Läs mer