Andreas Hellström

Universitetslektor vid Teknikens ekonomi och organisation/Industriell kvalitetsutveckling
Chalmers tekniska högskola

Kiku Pukk Härenstam

MD Patientsäkerhetsexpert Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska sjukhuset
Kungliga Tekniska högskolan

Ulrica von Thiele Schwarz

Docent i psykologi och legitimerad psykolog med en bakgrund i företagshälsovården
Karolinska Institutet

Johan Thor

Leg läkare, specialist i socialmedicin
Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare

Elin Larsson

PhD, Forskare
Department of Womens and Childrens Health
Karolinska Institutet

Anna Sarkadi

Docent
Specialistläkare i socialmedicin 
Akademiska barnsjukhuset 

Martin Rejler

Överläkare, PhD
Jönköping Academy 

Emelie Heintz

Med dr, postdok, Hälsoekonom 
QRC Stockholm Research Unit,
Karolinska Institutet