KARIN_4.jpg

- Jag känner mig ödmjuk och stolt över att vara en av dem som valts ut till att bli Vinnvård Fellow! Programmet kommer att ge en fantastisk plattform för att kunna fortsätta lära mer om och verka för god och säker vård. Jag ser även fram emot att samarbeta med och lära av de andra samt av det internationella nätverk som finns knutet till programmet.

Om min forskningsidé

Det är ett systems förmåga att klara av att fungera trots störningar och oväntade händelser som avgör hur säkert det är. Under de senaste åren har många koncept för ökad säkerhet lånats in och implementerats i svensk sjukvård. Dessa koncept bygger på en djup förståelse för hur människor arbetar och tänker i komplexa situationer. Mycket empiri kommer dock från studier av människor i andra branscher såsom flyget, kärnkraftsindustrin och sjöfarten. Det finns fortfarande lite forskning som utgår ifrån vårdens medarbetare. Mitt projekt handlar om att förstå hur individer och team skapar säker vård och att utifrån den förståelsen skapa verktyg och beslutsstöd som kan stötta ett säkert handlande.

Reflektioner från Kiku

Kiku är Fellow i Vinnvårds första kohort. Hennes projekt handlar om att förstå hur individer och team skapar säker vård och att utifrån den förståelsen skapa verktyg och beslutsstöd som kan stötta ett säkert handlande. När hon reflekterar på sin tid som Fellow säger hon:

"Tiden som Fellow har framförallt inneburit att jag nu ser min roll som forskare och ledare av förändringar i vården mer utifrån ett sammanhang som är större än sjukvården eller akademin. Tack vare att jag nu haft tid att forska har jag äntligen fått upp styrfarten i ett antal forskningsprojekt och haft tid att tänka, föreläsa och skriva artiklar. 

Efter mitt fellowship hoppas jag att jag kan ta en mer aktiv roll i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning för barn. Jag vill även fortsätta ha en roll inom fellowship-programmet och vill gärna vara med och stötta nästa kohort på alla sätt jag kan."

Läs hela intervjun här