Om mig

Fokus för min forskning är global reproduktiv hälsa. Jag har tidigare forskat i Uganda och nu studerar jag tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa bland migranter i Sverige. 

Min forsking

Utgångspunkten för forskningen är målet om god hälsa på lika villkor i Sverige. Just nu studerar jag abort bland kvinnor med utländsk bakgrund i Stockholm. Bakgrunden till projektet är att tidigare forskning från Sverige och internationellt, sett en överrepresentation av kvinnor med utländsk bakgrund bland abortsökande.

Abortstudien är bakgrunden till det projekt som jag kommer fokusera på inom ramen för Vinnvård Fellowship. Jag ska initialt studera användning av preventivmedel bland kvinnor med utländsk bakgrund och identifiera grupper med sämre tillgång till preventivmedel. Efter att först ha identifierat grupper med låg användning kommer vi att arbeta med att förstå de bakomliggande orsakerna till låg användning hos identifierade grupper och därefter genomföra intervention/er för att öka tillgången till preventivmedel. 

Mitt långsiktiga mål är att bygga kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa bland kvinnor med utländsk bakgrund.

Att få chansen att fokusera på forskning om sexuell och reproduktiv hälsa bland kvinnor med utländsk bakgrund och förhoppningsvis bidra till jämlik vård känns som en viktig uppgift. Jag är glad att Vinnvård också i och med detta fellowship ser relevansen av den här typen av forskning.

Förväntningar 

Vinnvård fellowship innebär en unik möjlighet att kombinera forskning och förbättringsarbete och en möjlighet för mig att fördjupa min teoretiska kunskap i förbättringsarbete. Dessutom innebär Vinnvård fellowship att jag får vara en del av en kohort av kompetenta Fellows. Under den här tiden hoppas jag kunna genomföra de tänkta studierna och fortsätta bygga upp mitt nätverk både inom mitt forskningsfält samt inom Improvement science.

Jag hoppas också att jag får utveckla min ledarskapsförmåga och fördjupa kunskapen om migranthälsa, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa.

Jag ser mycket fram emot de kommande tre åren som Vinnvård Fellow!