Om mig

Jag arbetar idag halvtid som hälsoekonom på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och halvtid som postdoc inom hälsoekonomi på QRC Stockholm Research Unit, Karolinska Institutet.

Jag blev intresserad av hälsoekonomi redan när jag gick min magisterutbildning i nationalekonomi på Linköping Universitet. Jag sökte mig därför till Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT) på medicinska fakulteten vid samma universitet och började år 2007 min forskarutbildning där. Det resulterade i en avhandling som handlar om att mäta kostnader och livskvalitet hos patienter med ögonkomplikationer som följd av diabetes och jag disputerade år 2012. Parallellt med arbetet med avhandlingen var jag involverad i flera av CMT:s projekt som handlade om styrning av hälso- och sjukvård. För cirka fyra år sedan började jag arbeta som hälsoekonom på SBU och har arbetat som samordnare för hälsoekonomerna de senaste två åren. SBU är en myndighet som utvärderar metoder inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ur ett medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv. De senaste två åren har jag även varit adjungerad lektor vid Linköpings Universitet och påbörjade min postdoc på KI i april 2015.

Det som driver mig är en nyfikenhet och vilja att lära mig mer om hur hälso- och sjukvård fungerar så bra som möjligt och hur vi kan ta reda på vilka insatser som är viktigast för patienterna.

Min forskning

Hälsoekonomi är ett tvärvetenskapligt ämne där ekonomiska metoder appliceras på hälso- och sjukvården. När man arbetar med hälsoekonomiska utvärderingar försöker man ta reda på vilka metoder som är kostnadseffektiva, dvs. har en rimlig kostnad i förhållande till vad de ger patienterna. Det är viktigt för att försäkra oss om att vi använder hälso- och sjukvårdens resurser på ett sätt som ger patienterna och samhället så mycket värde som möjligt. Min forskning inom fellowship-programmet kommer att fokusera på hur olika personer värderar hälsa och olika aspekter av hälsa. Jag kommer även att studera olika metoder för att mäta värdet av hälsa. Genom min forskning hoppas jag kunna bidra till att vi blir bättre på att ta reda på vilka insatser och förbättringar som betyder mest för patienterna och på sätt se till att de implementeras i hälso- och sjukvården.    

Förväntningar

Det ska bli fantastiskt roligt att få den här möjligheten att lägga mer tid på forskningen. Inom ramen för fellowshipet kommer jag att arbeta tillsammans med en väldigt kompetent och inspirerande forskargrupp inom ämnet Hälsoekonomi, Hälsomått och Ekonomisk Utvärdering på MMC på KI, och jag ser fram emot att lära mig och utvecklas tillsammans med mina kollegor där. Vi har många spännande projekt på gång som jag hoppas ska bidra till att utveckla svensk hälso- och sjukvård. Dessutom ska det bli jättespännande att lära känna de andra som fått fellowshipet och att tillsammans med dem få ta del av det nätverk och den kompetens som fellowshipprogrammet erbjuder.

Jag sökte fellowshipet då jag tyckte att det var spännande att Vinnvård letade efter personer som ville dela sin tid mellan forskning och arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn. Jag tror att det är viktigt att man som statstjänsteman kan få möjlighet att forska inom närliggande forskningsfält så att myndigheterna kan utvecklas och behålla kompetent personal. Jag tror att det är extra viktigt på en myndighet som SBU där en stor del av arbetet går ut på att granska andras forskning. Dessutom erbjuder fellowshipet en unik möjlighet att få utvecklas som ledare och som forskare inom förbättringskunskap.