Om mig

Jag har fått möjlighet att göra många olika saker i livet. Sommarjobb inom mejeri- och slakteribranchen och byggnadsarbete. Senare en högskoleutbildning inom ekonomi och såsmåningom öppnade sig möjligheten att komma in på läkarutbildningen vid Karolinska Institutet, vilket var en barndomsdröm. Bakgrunden har väl gett mycket av dagsläget; en allround läkare med intresse för patienter, processer, sjukhusmiljö och ekonomins konsekvenser för verksamheten.

Min forskning

Min forskning har rört sig i ett område som utgörs av dels en mer traditionell medicinsk del, dels en mer pionjär kvalitetsdel. Min avhandling tog sin utgångspunkt i omhändertagandet av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och hur kvalitén för denna patientgrupp kan beskrivas och följas, såväl på individ- som på populationsnivå.

Förväntningar

Min drivkraft är att få ihop vardagens vårdverksamhet med patientens möjlighet att få tillgång till bästa möjliga vård. Även om vården redan idag många gånger är i världsklass så finns det ett gap, som behöver överbryggas. Här ligger min främsta utmaning som fellow!

Mina förväntningar är stora! Jag hoppas att konkret kunna bidra till att stödja såväl verksamhetsuteckling som akademisk forskning som fokuserar på att överbrygga gapet mellan given och bästa möjliga vård. Jag hoppas också att utvecklas intellektuellt genom sociala relationer, teoretisk reflektion och praktiskt nätverkande såväl nationellt som internationellt.