Årets barnrättspris går till Fellow Anna Sarkadi

Forskargruppsledaren Anna Sarkadis arbete med flyktingbarn och föräldrastöd har fått Barnombudsmannen i Uppsala läns barnrättspris år 2016. I ett av projekten arbetar hon med att utveckla en första linjens insats för posttraumatiska stressymtom. Hon är engagerad i projekt kring föräldrastöd samt barnintervjuer. Seminariet för utmärkelsen äger rum den 18 november i Uppsala. Anna presenterar den forskning och verksamhet som är relevant för kommun och landsting.

Motivering:
Anna Sarkadi tilldelas priset dels för bredden i sin verksamhet, som innehåller bland annat föräldrastödsprogrammet Triple P och tidig screening av språk och motorik, och dels för att snabbt fått igång ett projekt där ensamkommande barn får hjälp att hantera trauman, vilket har fångat upp ett stort behov hos en utsatt grupp barn. Den forskning som pågår har stor betydelse för att barns rättigheter ska förverkligas inom flera olika verksamheter i samhället.

Datum: 18 november 2016
Tid: kl. 12-13
Plats: Drottninggatan 9 (Barombudsmannens lokaler), Uppsala


Föranmälan:delta.boiu.se
Anmäl dig senast kl 10 torsdagen 17 november om du önskar lunchsallad. Lokalen är en trappa upp utan hiss. Om behov finns av bättre tillgänglighet så bokar vi annan lokal. Föranmälan är viktig så att vi kan meddela eventuellt lokalbyte.